Hej, mistře! - úterý 26. listopadu od 10 hodin

home > Turista > Kam za kulturou > Městské divadlo > Hej, mistře! - úterý 26. listopadu od 10 hodin

Filip Huml: Hej, mistře!
režie: Filip Huml
v podání divadla Drak Hradec Králové

„Hej mistře, vtaň bystře, vzhlédni na jasnost nebes na švarnost. Krásu uhlídáš v tento noční čas …“
Tato známá slova a melodie poprvé zazněla v roce 1796 z kúru kostelíka v Rožmitále pod Třemšínem a dala tak vzniknout v českém kulturním světě dodnes nejznámější a nejoblíbenější vánoční skladbě u nás. Jakub Jan Ryba se tématu narození Ježíška nevěnoval ve své tvorbě poprvé (Missa pastoralis, tzv. II. česká mše půlnoční), ale poprvé bylo jeho dílo celé v češtině a dodnes se jí říká Rybova mše vánoční.

Jména Bohumil Hanč a Václav Vrbata, jsou pro dnešní mladou generaci asi nejspíš velkou neznámou, avšak jejich příběh, příběh přátelství a odvahy je tak silný, že stojí za to se k němu vracet a připomínat ho. Od události při mezinárodních lyžařských závodech v Krkonoších právě letos uplyne 100 let. Bohumil Hanč, na nějž doma čeká jeho těhotná žena Slávka se při náročném závodu ocitne v oblacích plných andělů pasoucích nebeské beránky, kteří ho zapojí do příběhu o narození Ježíška. A snad i proto, že se jmenuje Bohumil – Bohu milý, je mu svěřena role Archanděla Gabriela – zvěstovatele narození.

Hrají: Ivana Bílková, Johana Vaňousová, Luděk Smadiš, Pavel Černík, Dušan Hřebíček, Filip Huml, Václav Poul

Více informací: www.draktheatre.cz

Inscenace je určena žákům 1. – 5. tříd ZŠ, dětem předškolního věku a dospělému publiku.