Železný Brod – Podání žádosti a administrace projektů OPŽP – prioritní osa 4

home > Občan > Příležitosti a nabídky > Veřejné zakázky > Železný Brod – Podání žádosti a administrace projektů OPŽP – prioritní osa 4
30.04.2013
Výzva k podníní nabídky na zpracování žádostí o dotaci z Operačního programu na projekty :
- Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě - Příkrá ulice
- Kontejnerová stání na tříděný odpad v Železném Brodě.
Součástí prací bude administrace dotace v době realizace projektu (předpoklad v roce 2014).