Železný Brod - Městské koupaliště - tobogán (ZRUŠENO)

home > Občan > Příležitosti a nabídky > Veřejné zakázky > Železný Brod - Městské koupaliště - tobogán (ZRUŠENO)
04.03.2014
Výměna tělesa tobogánu a stavební úpravy založení nosné konstrukce tobogánu na městském koupališti v Železném Brodě s termínem realizace do 27.6.2014.
Výběrové řízení bylo na základě usnesení Zastupitelstva města Železný Brod ze dne 17.3.2014 zrušeno.