Zateplení sportovní haly a oprava hydroizolace střechy sokolovny v Železném Brodě – Technický dozor investora