Výměna střešní krytiny - Obránců míru 250

home > Občan > Příležitosti a nabídky > Veřejné zakázky > Výměna střešní krytiny - Obránců míru 250
11.07.2014
Předmětem veřejné zakázky je oprava střešního pláště budovy čp. 250 na nábřeží Obránců míru v Železném Brodě. Bude provedena demontáž stávající střešní krytiny z eternitových šablon a zkorodovaných částí klempířských konstrukcí a jejich likvidace, a bude provedena montáž nové krytiny.