Terminál Železný Brod, 1.etapa - Technický dozor investora

home > Občan > Příležitosti a nabídky > Veřejné zakázky > Terminál Železný Brod, 1.etapa - Technický dozor investora
Výkon technického dozoru investora na stavbu "Terminál Železný Brod, 1. etapa" bude vykonáván po celou dobu stavby, tedy od 1.10.2013 do 30.11.2014.
Projektu je finančně podpořen z Evropského rozvojového fondu prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.