Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě - tepelná čerpadla