Oprava fasády vč. výměny oken Nádražní ulice čp. 494 v Železném Brodě

home > Občan > Příležitosti a nabídky > Veřejné zakázky > Oprava fasády vč. výměny oken Nádražní ulice čp. 494 v Železném Brodě
10.06.2013

Zadavatel

  •  Bytový podnik města Železného Brodu

Platnost od

  •  10.6.2013

Platnost do

  •  25.6.2013 do 10:00 hodin

Připojené soubory