Dodávka a montáž poměrových měřičů tepla a bytových vodoměrů na TUV a SV s radiovým odečtem bez rzúčtování nákladů, variantně s rozúčtováním