Podklady pro 9. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 14. 12. 2015

home > Občan > Orgány města > Zastupitelstvo města > Podklady ZM pro občany > Podklady pro 9. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 14. 12. 2015
09.12.2015

 

Pozvánka na ZM a tabulka materiálůOrganizační záležitosti


01. Rozpočtová opatření č. 7/2015 (pí. Sochorová - ke schválení)

02. Rozpočtové provizorium (pí. Sochorová - ke schválení)

03. Dotace z programu podpory sportu (Mgr. Mališ - ke schválení)

04. Dotace z programu podpory kultury (Mgr. Mališ - ke schválení)

05. RPS Na Vápence - III. etapa (Mgr. Řehák - ke schválení)

06. Záměr vyhlášení CHLÚ Koberovy (Mgr. Řehák - ke schválení)

07. Informace o objektu "nové knihovny" (Mgr. Řehák - na vědomí)

08. Chodníky v Železném Brodě (Mgr. Řehák - na vědomí)

09. Zpráva o hospodaření v městských lesích za rok 2015 (Ing. Ondráček - na vědomí)

10. Připravované akce pro rok 2016 (Mgr. Řehák - na vědomí)

11. Návrh na prominutí dluhů (p. Havlík - ke schválení)


Nemovitosti


12. Prodej pozemků ppč. 731/2 v k. ú. Bzí u Žel. Brodu (pí. Polejová - ke schválení)

13. Prodej pozemku ppč. 2597 v k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)

14. Směna pozemků v k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)


Dotazy a připomínky členů zastupitelstva a občanů