Podklady pro 6. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 8. 6. 2015

home > Občan > Orgány města > Zastupitelstvo města > Podklady ZM pro občany > Podklady pro 6. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 8. 6. 2015
02.06.2015

Pozvánka na ZM a tabulka materiálůOrganizační záležitosti


01. Rozpočtová opatření č. 4/2015 (pí. Sochorová - ke schválení)

02. Účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2014 (pí. Sochorová - ke schválení)

02a. Zápis ze zasedání finančníhio výboru (pí. Sochorová - na vědomí)

03. Poskytnutí finančního daru městu Uherský Brod (Mgr. Mališ - ke schválení)

04. Program pro podporu kulturní a spolkové činnosti a sportu (Mgr. Mališ - ke schválení)

05. Příspěvky z výtěžku z loterií (Mgr. Mališ - ke schválení)

06. Pořizování videozáznamů (pí. Brunclíková - ke schválení)

07. Obecně závazné vyhlášky (Mgr. Haas - ke schválení)

08. Terminál - informace o financování (Ing. Mach - na vědomí)


Nemovitosti


09. Dar části nemovitosti ppč. 1124 a 122/1 v k. ú. Železný Brod(pí. Polejová - ke schválení)

10. Prodej nemovitosti ppč. 810/5 v k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)

11. Kupní smlouva na ppč. 1019/2 v k. ú. Bzí (pí. Polejová - ke schválení)

12. Terminál Železný Brod - návrh ceny za pozemek Českých drah (pí. Polejová - ke schválení)


Dotazy a připomínky členů zastupitelstva a občanů