Podklady pro 4. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 16. 3. 2015

home > Občan > Orgány města > Zastupitelstvo města > Podklady ZM pro občany > Podklady pro 4. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 16. 3. 2015
11.03.2015

 

Pozvánka na ZM a tabulka materiálůOrganizační záležitosti


01. Rozpočtová opatření č. 1/2015 (pí. Sochorová - ke schválení)

02. Příspěvek ze sociálního fondu (Mgr. Haas - ke schválení)

03. Pořizování videozáznamu z jednání ZM (pí. Brunclíková - ke schválení)

04. Rekonstrukce mostu (Ing. Mach - na vědomí)

05. Nový grantový systém přidělování příspěvků (pí. Brunclíková - na vědomí)

06. Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 (p. Hriník - na vědomí)


Nemovitosti


07. Prodej části pozemku ppč. 257 k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)

08. Prodej části pozemku ppč. 333 k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)

09. Pronájem pozemků pro rekonstrukci mostu (pí. Polejová - ke schválení)


Dotazy a připomínky členů zastupitelstva a občanů