Podklady pro 11. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 14. 3. 2016

home > Občan > Orgány města > Zastupitelstvo města > Podklady ZM pro občany > Podklady pro 11. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 14. 3. 2016
09.03.2016

Pozvánka na ZM a tabulka materiálůOrganizační záležitosti


01. Rozpočtová opatření č. 1/2016 (pí. Sochorová - ke schválení)

02. OZV o zákazu konzumace alkoholu (Mgr. Haas - ke schválení)

03. Poskytnutí dotace SZdP Železnobrodska (pí. Sochorová - ke schválení)

04. Projekt knihovny na Jiráskově nábřeží (Mgr. Řehák - na vědomí)

05. Kontrola na hospodaření v městských lesích (Ing. Ondráček - na vědomí)


Nemovitosti


06. Prodej části pozemku v k. ú. Horská Kamenice (pí. Polejová - ke schválení)

07. Odkoupení pozemku pč. 805 v k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)

08. Prodej pozemku ppč. 2597 v k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)

09. Prodej pozemku ppč 645/3 v k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)


Dotazy a připomínky členů zastupitelstva a občanů