Informační a kulturní středisko

Informační a kulturní středisko je ogranizační složkou města. Hlavní činností je komplexní zabezpečování činností v úseku kultury, koncepce rozvoje cestovního ruchu, vydávání měsíčníku Železnobrodský zpravodaj, vytváření a udržování vnějších vztahů s partnerskými městy, propagace, vytváření mediálního obrazu města.

IKS Železný Brod spravuje: