Ztráty a nálezy

Problematiku ztrát a nálezů upravuje nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platný od 1.1.2014 (§ 1051 - § 1065).
Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.
Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena. Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.
Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem. Zjistí-li obec sama vlastníka, zejména z nezaměnitelného označení věci, oznámí mu nález a vyzve ho, aby si věc převzal.
Obec rozhodne, jak bude nalezená věc uschována. Souhlasí-li s tím nálezce či jiná osoba a je-li to vhodné, může obec rozhodnout, že věc bude uschována u této osoby. Věci značné hodnoty, zejména peníze o vyšší částce, obec odevzdá zpravidla do soudní úschovy nebo je uloží jiným vhodným způsobem.
Věc, která se nedá uschovat bez patrné škody nebo kterou lze uschovat jen s nepoměrnými náklady, obec prodá ve veřejné dražbě.
Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Evidenci ztrát a nálezů vede matrika - přízemí budovy B, kancelář č. 101.

 

Kontakt: Jolana Novotná, tel. 483 333 926 e-mail 

Aktuální seznam nalezených věcí, evidovaných na Městském úřadě v Železném Brodě

 Poř.č. Datum Název
1/2014 24.02.2014   mobilní telefon Samsung
2/2014 05.05.2014 peněženka
3/2014 20.05.2014 spací pytel
4/2014 18.07.2014 mobilní telefon Nokia
5/2014 12.09.2014 finanční hotovost
6/2014 15.09.2014 peněženka
7/2014 24.09.2014 peněženka
9/2014 03.12.2014 mobilní telefon Samsung
1/2015 23.02.2015 dámské hodinky
2/2015 14.05.2015 mobilní telefon Huawei
5/2015 16.07.2015 peněženka
6/2015 15.10.2015 finanční hotovost
7/2015 02.11.2015 finanční hotovost
8/2015 10.11.2015 skateboard
9/2015 24.11.2015 peněženka
10/2015 30.12.2015 řetízek
1/2016 20.01.2016 látková taštička s injekčními stříkačkami
2/2016 04.03.2016 digitální hodinky
3/2016 11.05.2016 peněženka
4/2016 13.06.2016 mobilní telefon Nokia
5/2016 11.07.2016 finanční hotovost
6/2016 05.08.2016 jízdní kolo
7/2016 16.08.2016 finanční hotovost
1/2017 02.01.2017 finanční hotovost
3/2017 06.04.2017 finanční hotovost
5/2017 12.06.2017 zlatý prstýnek
6/2017 20.07.2017 náramkové hodinky

Sem vložte text

Sem vložte text