Kontakty

Mgr. Martin Hoření
vodoprávní úřad
483 333 984, 723 518 492
Budova B, 1.patro
Miloš Pala
vedoucí odboru, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství
483 333 924, 728 005 195
Budova B, 1.patro
Jaroslav Petruška, DiS.
státní správa lesů, státní správa myslivosti, státní správa rybářství, ochrana přírody a krajiny - kácení
483 333 986
Budova B, 1.patro
Dana Picková
památková péče
483 333 981
Budova B, 1.patro
Bc. Vitězslav Prchal
ochrana zeměd. půdního fondu, ochrana přírody a krajiny, rostlinolékařská péče
483 333 984
Budova B, 1.patro