Kontakty

Bc. Eva Sasková
vedoucí, sociální kurátor, sociálně - právní ochrana dětí, manažer prevence kriminality
483 333 928, 728 856 901
Budova B, 1.patro
Bc. Petra Králová
sociální poradenství, žádosti do DPS, změna příjemce důchodu, spec. označení vozidel O7, protidrogový koordinátor, národnostní menšiny
483 333 968, 773 787 849
Budova B, 1.patro
Mgr. Markéta Halamová
sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče (pěstounská péče, adopce, atd.)
483 333 979, 728 017 126
Budova B,1.patro
Bc. Marcela Jarešová
sociálně - právní ochrana dětí, dohody o výkonu pěstounské péče
483 333 954, 777 718 903
Budova B, 1.patro
Bc. Jaroslav Čermák
kurátor pro děti a mládež, sociálně - právní ochrana dětí
483 333 969, 773 769 576
Budova B, 1.patro