Sazebník náhrad

 

(§ 5, odst. 1, písm. f/ zákona číslo 106/1999 Sb.)

 

Orgány veřejné správy jsou oprávněny ve smyslu § 17 výše uvedeného zákona požadovat za poskytnuté informace náklady.

 

Městský úřad v Železném Brodě veřejně vyhlašuje tento sazebník náhrad