Vyhlášky a nařízení

Platné vyhlášky a obecně závazná nařízení Města Železný Brod (seznam platný k 20. 3. 2017)

 

Strana: 1 2 3 4

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

o stanovení kratší doby nočního klidu
účinnost od 23.02.2017
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
účinnost od 01.01.2017
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016

kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřizených Městem Železný Brod.
účinnost od 01.01.2017
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

o zákazu konzumace alkoholických nápojů.
účinnost od 18.05.2016
 

Domovní řád

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu, vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu ve vlastnictví Města Železný Brod.
účinnost od 01.05.2016
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
účinnost od 27.06.2015
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
účinnost od 25.02.2015
 

Obecně závazná vyhláška č.1/2014

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení
účinnost od 28.05.2014
 

Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 6/2013

kterou se mění obecně závazná vyhláška č.3/2013 o opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování loterijní činnosti
účinnost od 02.01.2014
 
Strana: 1 2 3 4