ÚPNSÚ Loužnice - Změna č. 2 (platná)

home > Občan > Dokumenty > Územní plánování > Územní plány obcí > Loužnice > ÚPNSÚ Loužnice - Změna č. 2 (platná)
05.03.2010

Změna č. 2 ÚPNSÚ (územní plán nižššího sídelního útvaru) byla vydána dne 11. 2. 2011 a nabyla účinnosti 27. 2. 2011.