Směrnice

Informace k provozování loterijní činnosti

Informace k provozování loterijní činnosti
účinnost od 04.03.2016
 

Vnitřní směrnice města Železný Brod č. 1/2015

Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek
účinnost od 01.07.2015