Rozvoj města

Greenway Jizera

Greenway Jizera - informace o přípravě projektu cyklostezky v úseku Líšný - Železný Brod a o spolupráce na přípravě projektu mezi města Železný Brod a Jelenia Góra.
 

Program rozvoje města

Informace o zpracování Programu rozvoje města a o činnosti Pracovní skupiny pro zpracování Programu rozvoje města.
 

Regenerace sídliště Jiráskovo nábřeží

Regenerace panelového sídliště Jiráskovo nábřeží - informace o jednotlivých etapách projektu.
 

Sokolovna a sportovní hala

Informace o přípravě projektu rekonstrukce objektu Sokolovny a Sportovní haly v Železném Brodě.
 

Základní škola Pelechovská - zateplení objektů školy

Dne 15.7.2013 bylo oficiálně předáno staveniště pro realizaci stavby Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Na těchto stránkách budou zveřejňovány aktuální informace o postupu projektu.
 

Analýza bezbariérovosti města

Analýza bezbariérovosti města je dokumentace, která popisuje stav pěších tras a vstupů do veřejných objektů z hlediska jejich užívání osobami se zdravotním postižením. Následně bude analýza využita pro zpracování konkrétních realizačních dokumentací a budou využity možnosti žádat o finanční podporu na realizaci navrhovaných opatření.
 

Malé náměstí

Prezentace záměru a dokumentace projektu úpravy Malého náměstí.
Informace o výběru zpracovatele : http://www.zeleznybrod.cz/cz/male-namesti/o-soutezi/