Komunitní plán

Komunitní plán sociálních služeb Železnobrodska pro období 2011 - 2015 je první dokument, který se zabývá analýzou stávajících sociálních služeb jako celkem a přináší doporučení pro další rozvoj sociálních služeb v celém regionu. Je výsledkem diskuse členů řídicí skupiny a  jednotlivých pracovních skupin, které se skládají z poskytovatelů sociálních služeb, zástupců samospráv, z uživatelů služeb a zástupců odborné i laické veřejnosti.

Na Železnobrodsku jsme začali plánovat sociální služby v r. 2010 a to ve spolupráci s Libereckým krajem. Sociální služby jsou nástrojem uspokojování lidských potřeb a pomáhají lidem, kteří si z různých důvodů nemohou tyto potřeby zajistit sami.

Komunitní plán zpracoval FOKUS Turnov o. s. v rámci individuálního projektu Libereckého kraje „IP 2 – Podpora střednědobého plánování a  rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji“ ve spolupráci s krajským koordinátorem a ve spolupráci se všemi členy pracovních skupin.

Ke stažení