Zápis dětí do mateřských škol v Železném Brodě

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Zápis dětí do mateřských škol v Železném Brodě
01.03.2017
Upozorňujeme rodiče, že se blíží zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2017/2018.

Zápis proběhne v úterý 2. května od 8 do 15.30 hodin v Mateřské škole Železný Brod, Slunečná 327 a v Mateřské škole Železný Brod, Stavbařů 832. V Mateřské škole Železný Brod, Na Vápence 766 proběhne v úterý 2. května od 9 do 15.30 hodin. K zápisu do MŠ jsou zpravidla přijímány děti, které dovrší 31. 8. 2017 třetí rok věku. Mladší děti mohou být přijaty pouze v případě volné kapacity. Upozorňujeme rodiče, že v tomto termínu je nutné přihlásit i dítě, které nezačne navštěvovat MŠ od září 2017, ale nastoupí až v průběhu školního roku. Dále upozorňujeme, že od letošního roku je poslední rok v MŠ pro předškoláky povinný a povinná školní docházka se tím prodlužuje z devíti na deset let. Nově také byla schválena Zastupitelstvem města Železný Brod obecně závazná vyhláška o školském obvodu mateřských škol zřízených Městem Železný Brod, která stanovuje jeden společný obvod pro všechny MŠ na území Železného Brodu.

 

Mgr. Iva Lhotová – FO, úsek školství