Zápis dětí do 1. ročníku základních škol v Železném Brodě

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Zápis dětí do 1. ročníku základních škol v Železném Brodě
01.03.2017
Upozorňujeme rodiče, že se blíží zápis dětí do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2017/2018.

Zápis proběhne v úterý 4. dubna a ve středu 5. dubna vždy od 14 do 17 hodin v Základní škole Železný Brod, Školní 700 a v Základní škole Železný Brod, Pelechovská 800. Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší 31. 8. 2017 šestý rok věku, k zápisu do školy. K zápisu se rovněž dostaví žáci, kterým byl povolen odklad školní docházky. Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Zastupitelstvo města Železný Brod stanovilo obecně závaznou vyhláškou školské obvody ZŠ zřízených Městem Železný Brod takto:

Zápis dětí do 1. ročníku základních škol v Železném Brodě

a) školský obvod Základní školy Železný Brod, Školní 700 (pravý břeh řeky Jizery):

ulice Štefánikova, Vaněčkova, Školní, Horecká, Fr. Balatky, V Trávníkách, Husova,

Na Stráni, Zahradnická, Hluboká, Železná, Křížová, Jirchářská, Betlémská, Těpeřská, Jarní,

Vlastimila Rady, Chvalíkovická, Smetanovo zátiší, Slunečná, Stavbařů, Průmyslová, Příčná,

nábřeží Obránců míru, náměstí 3. května, Malé náměstí a části města Horská Kamenice,

Malá Horka, Hrubá Horka, Střevelná, Jirkov, Bzí, Těpeře, Chlístov, Veselí

b) školský obvod Základní školy Železný Brod, Pelechovská 800 (levý břeh řeky Jizery):

ulice Masarykova, Pelechovská, Sokolská, Poštovní, Koberovská, Nádražní, Na

Vápence, Brodecká, Svahová, J. A. Komenského, Příkrá, Jiráskovo nábřeží a části města

Pelechov, Splzov.

 

Mgr. Iva Lhotová – FO, úsek školství