Výsledky ankety o podobě RPS Jiráskovo nábřeží 4. etapa

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Výsledky ankety o podobě RPS Jiráskovo nábřeží 4. etapa
29.07.2016
Přinášíme Vám výsledky ankety, kterou jsme v uplynulých měsících zjišťovali Váš názor na možný budoucí vzhled Jiráskova nábřeží.

Anketa dopadla poměrně jednoznačně, kdy nejvíce z Vás preferovalo tzv. promenádní variantu. Pro tuto možnost hlasovalo více než 90% internetových hlasujících, na adresu úřadu však došly i požadavky v papírové formě, které ve 100% preferovaly rovněž promenádní variantu. Ožehavým tématem v čase ankety bylo parkování, a to zejména u domu čp. 714. Tento požadavek byl předán projektantovi, který vše zapracuje do projektu, porovná s normami a uzpůsobí tak, aby bylo maximální možné množství parkovacích míst u tohoto domu vyprojektováno. Jiným citlivým tématem budou lípy v prostoru stávajícího parkoviště. Aby bylo možné uspořádat a jednoznačně rozvrhnout prostor nábřeží, parkovacích míst a kontejnerových stání, bude nutno stávající stromy pokácet. Uvědomujeme si, že se jedná o zásah, který výrazně pozmění vzhled místa, těžko se s tím smiřujeme, nicméně ve výhledu do budoucna se jeví jako bezpečnější varianta pokácení stromů během realizace stavebních úprav. Stromy tu rostou již několik desítek let, a chceme-li se pod nimi pohybovat, parkovat a něco budovat, musíme zvažovat jejich stav a věk. Vzhledem ke zpracovanému posudku z minulých let, který stromy hodnotil ve špatném stavu, se v současnosti jeví jako nejpragmatičtější jejich pokácení a náhrada novými stromy. Nové stromy budou vysázeny na místech vhodně doplňujících parkovací a kontejnerová stání. Vzniknou tak ostrůvky zeleně, ve kterých budou vysazeny kultivary s výškou do cca 8 m. Pod stromy budou ještě doplněny keře. Toto vše se týká pouze stromů rostoucích v plánovaném parkovišti. Stromy rostoucí na břehu řeky zůstanou nedotčeny a budou tak tvořit stálou bariéru k řece.

Projekční práce nyní budou pokračovat tak, aby do konce roku byla získána všechna povolení. Následně na začátku příštího roku bude podána žádost o dotaci na realizaci a pak budeme v „rukou ministerských“.

Všem, kteří se podíleli na vyplnění ankety patří velký dík za jejich ochotu vyjádřit názor a pomoci tak k rozvoji našeho města. 

 

Mgr. František Lufinka, starosta

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta