Uzavírka silnice č. III/2881 v úseku Jesenný – Bohuňovsko

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Uzavírka silnice č. III/2881 v úseku Jesenný – Bohuňovsko
02.08.2016
Úplná uzavírka výše uvedeného úseku silnice je navržena zhotovitelem prací od 1. 8. 2016 do 12. 8. 2016. Objízdná trasa je navržena obousměrně z obce Jesenný po silnici č. III/2887 přes obec Bozkov směrem na Semily do místní části Podbozkova na křižovatku se silnicí č. II/288 a dále po této silnici do Železného Brodu až ke křižovatce se silnicí č. III/2881 a po této silnici přes obce Hrubá Horka, Malá Horka a Horská Kamenice do Jesenného místní části Bohuňovsko.