Úpravy jízdních řádů od 23. 3. 2015

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Úpravy jízdních řádů od 23. 3. 2015
18.03.2015
Upozorňujeme na nové změny jízdních řádů, které budou platné od pondělí 23. 3. 2015.

Od pondělí 23. 3. 2015 zavádí na základě vyhodnocení provozu během prvního týdne uzavírky mostu přes Jizeru KORID LK a BusLine a.s. dílčí úpravy jízdních řádů :

– Linky 540560, 780, 853 ponechány ve výlukovém jízdním řádu zveřejněném 13.3.2015 beze změny.

– Linky 861 a 862 vráceny do původního stavu před uzavírkou

 

– Linka 950 Rokytnice n.J.-Vysoké n.J.-Praha je vrácena do původního stavu s doplněním zastávky na Poříčí v obou směrech

– Linka 530 Semily-Mladá Boleslav: spoje do/z Mladé Boleslavi v obou směrech a z Ohrazenic vráceny do jízdního řádu před uzavírkou s doplněním zastávky „Na Poříčí“, spoje směrem do Ohrazenic upraveny, aby zůstal odjezd ze Semil posunutý jen o 5 minut a vícečas pro přejezd provizoria zkrácen jen na 5 minut, lokální spoje 31-34 upraveny zvlášť pro zkrácení přejezdu přes provizorium na 5 minut

– Linka 841 Jablonec n.N.-Alšovice-Železný Brod: směr od Jablonce n.N. o 5 minut zkrácen čas u sokolovny (terminál ponechán), ve směru od Železného Brodu odjezdy upraveny na :10 z terminálu a :13 od sokolovny, od Smetanova zátiší dál výlukový jízdní řád ponechán.

– Linka 842 Jablonec n.N.-Skuhrov-Železný Brod: směr od Jablonec n.N. o 5 minut zkrácen čas u sokolovny (terminál ponechán) mimo spoje 8, ten nechán, jak byl změněn výlukovým jízdním řádem od 13. 3.2015, směr od Železného Brodu odjezdy upraveny na :10 z terminálu a :13 od sokolovny, od Smetanova zátiší dál ponecháno

– Linka 843 Jablonec n.N.-Bratříkov-Železný Brod: směr od Jablonce n.N. o 5 minut zkrácen čas u sokolovny (terminál ponechán) mimo spoje 8, ten ponechán, jak byl ve výlukovém jízdním řádu od 13.3.2015, směr od ŽB – odjezdy upraveny na :10 z terminálu a :13 od sokolovny, od Smetanova zátiší dál ponecháno, spoj 4 prodloužen od terminálu (5:10) a sokolovny (5:17), spoj 6 prodloužen od sokolovny (5:45)

– Linka 851 Jablonec n.N.-Držkov-Jirkov-Železný Brod: ve směru do Železného Brodu jsou spoje 103, 105, 109, 15 zkráceny o 5 minut pouze u sokolovny (dojezdy k terminálu zůstaly stejné), spoj 23 je nově prodloužen k terminálu, ve směru do Jablonce n.N. jsou odjezdy od terminálu posunuty na 7:08, 8:10, 13:17, 16:45, 17:15 a 19:15, od sokolovny na 7:11, 8:13, 13:22, 16:48, 17:18 a 19:18, ze Smetanova zátiší platí časy dle platného výlukového jízdního řádu z 13.3.2015.

– Linka 960 Jilemnice-Semily-Železný Brod-Jablonec n.N.-Liberec: u všech spojů zkrácena jízdní doba o 5 min., spoj 1 urychlen o další 2 min., čímž se obnoví těsná návaznost v Semilech v 6:27 (6:26 přijíždí 501 z Jičína), ve směru Liberec – Jilemnice upraveny časy odjezdu na Poříčí, aby autobusy nemusely čekat před mostem.

Návrhy změn nám poskytla společnost BusLine a.s.

 

 

Linky a jejich upravené jízdní řády:

 

0530841 Jablonec-Alšovice-Železný Brod

0530842 Jablonec-Skuhrov-Železný Brod

0530843 Jablonec-Pěnčín-Železný Brod

0530851 Jablonec-Držkov-Železný Brod

0530854 Jirkov-Železný Brod-Prosíčka-Malá Skála

0670530 Semily-Železný Brod-Turnov-Mladá Boleslav

0670861 Semily-Záhoří-Železný Brod

0670862 Turnov-Koberovy-Železný Brod-Malá Skála

0670950 Rokytnice-Semily-Železný Brod-Praha

0670960 Jilemnice-Železný Brod-Jablonec-Liberec