Upozornění k platbě místního poplatku za odpady

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Upozornění k platbě místního poplatku za odpady
05.10.2016
Finanční odbor Městského úřadu upozorňuje občany, že dnem 30. září skončil termín pro úhradu druhé splátky místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu.

Pokud jste včas nesplnili svoji poplatkovou povinnost, učiňte tak do konce měsíce října v pokladně Městského úřadu v Železném Brodě nebo bankovním převodem na účet Města Železný Brod č. 2225-0963249319/0800, vedeného u České spořitelny, a.s.

Nutné údaje pro platby bankovním převodem pro občany s trvalým pobytem jsou:

variabilní symbol 13371, konstantní symbol 0378, specifický symbol je pro každého poplatníka jiný a stálý, identifikuje jeho osobu. Ti, kteří jsou si jisti správností svého specifického symbolu, použijí údaje z předchozích plateb, ostatní si tuto informaci mohou ověřit u správce poplatku telefonicky nebo e-mailem. Kontakty pro sdělení správného specifického symbolu: telefon 483 333 955, 483 333 956, e-mail:

Pro zařazení platby je uvedení specifického symbolu nezbytné!!!

V případě neuhrazení poplatku jej správce poplatku může zvýšit až na trojnásobek. Pro úplnost dodáváme, že pro rok 2016 byl stanoven poplatek ve výši 570 Kč na 1 osobu, první pololetí 2016 ve výši 285 Kč bylo splatné do 31. 3. 2016, druhé pololetí 2016 ve výši 285 Kč bylo splatné do 30. 9. 2016.

 

 

Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru