Upozornění

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Upozornění
17.10.2016
V nejbližších dnech dojde k úpravám povrchu pěšiny, spojující nábřeží Obránců míru s Husovou ulicí podél restaurace Zvonice.

V letních měsících došlo k umístění kabelu telekomunikační sítě, přičemž nyní došlo k dohodě mezi vlastníky pěšiny, vlastníkem infrastruktury a  Městem, že bude nejvhodnější a nejekonomičtější provést ve vzájemné kooperaci finální úpravu povrchu. Díky vlastníkům pozemku, kteří se nebrání umístění dlažby, firmě TFnet, která provede na své náklady přípravu terénu a Městu, jež prostřednictvím Technických služeb zainvestuje zadláždění, bude zlepšeno prostředí při procházení tímto koutem města.


Žádáme Vás proto o shovívavost během úprav pěšiny, snažte se omezit pohyb během provádění prací, pěšina bude pro průchod uzavřena. Předpokládané datum zahájení bude 18. října, může se ale změnit, jelikož vzhledem na rychlost přípravy je vše ve stadiu příslibů, bez přesných termínů.

Děkujeme za pochopení.

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje