Upozornění

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Upozornění
27.09.2016
Byly zahájeny stavební práce na obnově chodníku v ulici Jarní. Práce potrvají zhruba 14 dní, proto prosíme o pochopení a shovívavost s omezením provozu v této lokalitě. Zároveň ve zvýšené míře dbejte své bezpečnosti. O postupu stavební činnosti Vás budeme průběžně informovat. Děkujeme!