Upozornění

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Upozornění
26.11.2015
Vzhledem k aktuálnímu velmi havarijnímu stavu domu čp. 157 (bývalý majitel pan Kurfiřt) na Trávníkách, žádáme občany, aby se zbytečně nepohybovali v této lokalitě a dodržovali vymezení prostoru, do kterého je vstup zakázán. Děkujeme.