Stavební práce - Vaněčkova ulice

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Stavební práce - Vaněčkova ulice
16.11.2015
Upozornění na mimořádné stavební práce.

Vážení spoluobčané, ti z Vás, kteří jste v posledních dnech procházeli Vaněčkovou ulicí, si jistě všimli stavebních prací, které probíhají mezi domy čp. 407 a 408. Tyto práce jsou spojeny s kolaudací projektu regenerace tohoto panelového sídliště, kdy je nutno provést několik úprav, aby mohlo být vše řádně zkolaudováno dle předchozích požadavků dotčených orgánů. Bohužel během těchto prací byla objevena závada na kanalizační přípojce domu čp. 407. Žádáme Vás tímto o zvýšenou opatrnost při pohybu v blízkosti tohoto domu Ve spolupráci s Bytovým podnikem se situace řeší, ale než dojde k úplnému vyřešení, budou u domu čp. 407 výkopy. Nevstupujte do blízkosti těchto míst, aby nedošlo ke zbytečným zraněním.

Děkujeme za pochopení.