Srnčí zvěř na městském hřbitově

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Srnčí zvěř na městském hřbitově
22.03.2016
Z důvodu opakovaného vniknutí srnčí zvěře a následného spásání výsadeb okolo hrobů, byl dnes v severozápadní části hřbitova za hřbitovní zdí umístěn pachový ohradník.

Jedná se o dřevěné kolíky cca 1 m vysoké na jejichž konci je kus zatvrdlé montážní pěny, do které je aplikován tekutý pachový koncentrát. Působením UV záření se potom uvolňuje pach vlka, medvěda nebo člověka. Pach přirozených nepřátel zabraňuje srnčí zvěři se přiblížit k ohradníku, resp. ke hřbitovu. Pachový ohradník bude po několika měsících obnovován správcem hřbitova.

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje