Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
10.08.2016
Město Železný Brod ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r. o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v neděli 2. října 2016.

Pelechov, motorest

8.30–8.40

ŽB, u odbočky k poliklinice

10.40–10.50 

ŽB, Na Vápence, č. p. 762

8.45–8.55

ŽB, Malé náměstí

10.55–11.10

ŽB, Poštovní, č. p. 428

9.00–9.10

ŽB, Horecká (hřbitov)

10.55–11.05

ŽB, Poříčí, Internát

9.20–9.30

Hrubá Horka, koloniál

12.40–12.50

Splzov, křižovatka

9.35–9.45

Střevelná, č. p. 39

12.55–13.05

Bzí, prodejna potravin

9.50–10.00

Jirkov, restaurace

13.10–13.20

Těpeře, sokolovna

       10.05–10.15        

  Horská Kamenice, hasičárna  

13.30–13.40

Chlístov, č. p. 33

10.25–10.35

Malá Horka, bus zastávka

13.50–14.00

 

Sběr ambulantním způsobem (pojízdná sběrna) bude přistavena dle rozpisu na označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky.

Přijímány BUDOU tyto druhy odpadů:

● léky všeho druhu včetně mastí

● domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky, ustalovače, chemické přípravky

na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené!

● zbytky starých barev, obaly od barev

● kompletní televizory, ledničky, zářivky, drobné elektrospotřebiče, monitory, PC, tiskárny

● všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků

● upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)

● olejové filtry a další zaolejovaný materiál

Přijímány NEBUDOU tyto druhy odpadů:

● odpad stavebního charakteru

● eternit, azbest, asfalt

● stavební omítky, směsi, atd.

 

Způsob přebírání odpadů:

1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťu¬jícím sběr. Je zde

zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!

2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa.

3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím

odjezdu.

4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.

Více informací na Městském úřadě Železný Brod, Odbor životní prostředí, tel.: 483 333 924, nebo Severočeské komunální služby s. r. o, tel.: 483 312 403.

 

Miloš Pala, odpadové hospodářství MěÚ Železný Brod