Rozpočet města na rok 2017

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Rozpočet města na rok 2017
15.02.2017
Na začátku února zastupitelstvo města schválilo jednomyslně jeden z nejdůležitějších dokumentů pro rok 2017, který má dopad na dění a vzhled Železného Brodu.

Na straně příjmů jsou jednoznačně nejvyšší položkou daňové příjmy. Přejme si, aby si hospodářství České republiky udržovalo současnou výkonnost včetně lepšího výběru daní. Relativně vysoké příjmy Bytového podniku budou použity na opravy a údržbu bytového fondu a případné spolufinancování přestavby jednoho z domů poříčské dělnické kolonie na sociální byty. Máme také radost z toho, že očekáváme vyšší příjem u pronájmu sokolovny vzhledem k zájmu o ubytování v rekonstruované první části ubytovny.

Z hlediska výdajů lze rozpočet považovat za velmi rozmanitý. Nutno podotknout, že některé akce budou realizovány pouze v případě získání dotace. Přesto město musí mít dopředu přichystané peníze na tzv. předfinancování, což znamená, že celou akci zaplatí ze svého a až po závěrečném vyúčtování obdrží schválenou dotaci. To platí například pro sanaci budovy Exathermu v hodnotě 15 mil. Kč. Stejným způsobem se bude postupovat v případě výměny palubovky ve sportovní hale, kde se počítá s částkou 5 mil. Kč a se sanací skládky na Pěnčíně, která by měla stát 9,5 mil. Kč.

Nemalá částka jde do městské infrastruktury. Na opravy a údržbu místních komunikací je plánováno necelých 5 mil. Kč, přibližně stejná částka bude vynaložena na správu chodníků, parkovišť apod. Přes 4 mil. Kč bude investováno do veřejného osvětlení. A 1 mil. Kč si vyžádají opravy a údržba místního rozhlasu. Vysokou částku kolem 9 mil. Kč pak „spolkne“ nakládání s odpady, ať už se jedná o svoz různých druhů odpadu nebo další etapu rekonstrukce Sběrného dvora či nákup kompostérů pro domácnosti. Výdaje rovněž počítají s financemi vloženými do péče o veřejnou zeleň včetně provozu a údržby hřbitovů nebo revitalizace Panské zahrady. To vše bezmála za 5 mil. Kč.

Nelze na tomto místě vyjmenovat všechny položky na straně příjmů a výdajů. Seznámit se s nimi můžete podrobněji zde. Na závěr bychom chtěli zdůraznit, že rozpočet pamatuje také na kulturní, sportovní, sociální a spolkovou činnost ve městě, ať už formou přímých investic nebo hrazení provozních nákladů až po městské dotace.

Připomínáme, že čerpání rozpočtu lze on-line sledovat prostřednictvím tzv. rozklikávacího rozpočtu, který naleznete zde.

 

Mgr. František Lufinka, starosta

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta