Přípravné práce k demolici Exathermu

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Přípravné práce k demolici Exathermu
09.06.2017
Již po letošním jarmarku budou zahájeny přípravné práce k následné demolici objektů bývalého Exathermu.

Zlikvidovány budou objekty bývalé Labory, které nejsou kontaminovány rtutí nebo jinými škodlivými látkami a které by překážely při samotné demolici hlavních objektů. Touto demolicí jsou zahájeny přípravy na budoucí využití celého prostoru, který vznikne odstraněním bývalé továrny na výrobu teploměrů. Součástí příprav na demolici je i odpojení všech přípojek jednotlivých energií, které postupně probíhá. Po odletu jarmarečních labutí z Jiráskova nábřeží bude odpojena plynová přípojka, která se nachází pod kontejnerovým stáním u panelového domu čp. 715. Jelikož se očekává velký výkop, který bude otevřený několik málo dnů, žádáme občany o zvýšenou opatrnost při pohybu v této oblasti. Zejména nenechávejte volně pobíhat své čtyřnohé miláčky, kteří by mohli snadno překonat zábrany, jež budou v místě výkopu umístěny.

Sanaci areálu Exathermu finančně podpoří Operační program Životní prostředí. 

 

Připomínáme, že v prvním patře budovy radnice MěÚ stále můžete navštívit výstavu výtvarných prací žáků základních škol. Jejich prostřednictvím nám děti ukázaly, jak by viděly budoucí využití prostoru, který po demolici objektů vznikne. 

 

Mgr. Martin Řehák

odbor územního plánování a regionálního rozvoje