Pracovní schůzka Zastupitelstva města Železný Brod

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Pracovní schůzka Zastupitelstva města Železný Brod
23.05.2017
Pracovní setkání zastupitelstva s veřejností na téma povrchy komunikací v Trávníkách se uskuteční ve středu 31. května 2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti budovy B Městského úřadu v Železném Brodě.

Na pracovním setkání budou představeny jednotlivé návrhy na úpravu povrchů komunikací v Trávníkách po rekonstrukcích, které budou provádět Severočeská vodárenská společnost a ČEZ Distribuce. Dále bude nastíněna finanční náročnost celé akce.

Podklady pro jednání jsou dostupné na adrese: http://data.zeleznybrod.cz/projekty/komunikace-travniky/

 

Tímto srdečně zveme občany ke společné diskuzi a těšíme se na hojnou účast.

 

Mgr. František Lufinka, starosta města

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města