Poplatek za odpady pro rok 2017

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Poplatek za odpady pro rok 2017
07.12.2016
Zastupitelstvo města Železný Brod schválilo na svém prosincovém zasedání výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Na základě nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu, včetně velkoobjemového komunálního odpadu v roce 2015 byl poplatek pro rok 2017 snížen na 560 Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

 

Poplatníci, kteří jsou fyzickou osobou,

1. která má ve městě trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

mohou platit také ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku.

 

Osvobození a úlevy najdete podrobně rozepsané v obecně závazné vyhlášce č. 3/2016, čl. 6.

Ti, kdo uplatňují slevu pro studenty do 26 let věku, ubytované na koleji nebo internátě a ještě nedodali potvrzení na nový školní rok 2015/2016, ať tak bezodkladně učiní.

 

Věra Sochorová

Finanční odbor