Podpořte svým hlasem TIC Železný Brod

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Podpořte svým hlasem TIC Železný Brod
01.07.2015
V pondělí 15. června byla zahájena soutěž o nejoblíbenější informační centrum roku 2015. Soutěž proběhne hlasováním na internetových stránkách regionálního deníku a potrvá do 31. 7. 2015.

 

Neváhejte a přijďte se k nám do TIC Železný Brod podívat – rádi Vám poradíme zajímavý tip na výlet či kulturní akci. Nabízíme i další služby jako je kopírování (i barevně) tisk z PC, laminování, atd. Více o našich službách se dozvíte na www.zeleznybrod.cz/cz/turista/turisticke-informacni-centrum-zelezny-brod

Neváhejte a navštivte nás … Váš hlas je pro nás odměnou. Děkujeme!!!

V pondělí 15. června byla zahájena soutěž o nejoblíbenější informační centrum roku 2015. Soutěž proběhne hlasováním na internetových stránkách Deníku www.denik.cz/infocentra a potrvá do 31. 7. 2015.

 

Asociace turistických informačních center ČR ve spolupráci s VLP, a.s., která je vydavatelem regionální sítě Deníku a portálu www.denik.cz a agenturou CzechTourism vyhlašuje 7. ročník soutěže popularity turistických informačních center s názvem „Informační centrum 2015“. Za tímto účelem byla na stránkách www.denik.cz/infocentra vytvořena speciální internetová příloha. Návštěvníci zde mohou hlasovat pro své oblíbené informační centrum. Z důvodu ochrany soutěže je umožněno hlasovat pouze jednou z jedné IP adresy.

Po dobu soutěže budou na stránkách průběžně umisťovány aktuální informace o letošní turistické sezoně, o činnosti jednotlivých informačních center a další zajímavosti z regionů ČR. První tři turistická informační centra (TIC) v každém kraji s nejvyšším počtem platných hlasů budou posouzena mystery shopingem (utajenou návštěvou). Návštěva ověří kvalitu poskytovaných služeb turistických informačních center. Pokud nebude u žádného TIC hodnocení nižší než 70 %, bude pořadí prvních tří informačních center zachováno a vítězem soutěže v daném kraji se stane informační centrum s nejvyšším počtem platných hlasů. V případě, že TIC na prvním místě bude mít nižší hodnocení mystery shopingem než 70 %, postupuje na jeho místo další TIC v pořadí, které má hodnocení vyšší, nebo rovno 70 %. To by se v tomto případě stalo vítězem v daném kraji. Utajená kontrola tak může potvrdit kvalitu poskytovaných služeb, nebo také odhalit nedostatky v obsluze klientů. V tom případě by mohla mít dopad i na změnu pořadí.

 

Soutěž byla zahájena v pondělí 15. června a ukončena bude v pátek 31. července 2015. Informace o soutěži získají zájemci v tištěných regionálních titulech Deníku a také v informačních centrech. Vítězové v každém kraji budou oceněni. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne při společenském večeru A.T.I.C. ČR v Jablonném nad Orlicí ve čtvrtek 8. října 2015