Opravy chodníků byly zdárně dokončeny

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Opravy chodníků byly zdárně dokončeny
19.08.2016
Během léta došlo k rekonstrukci povrchů dvou chodníků.

 

Prvním z nich byl chodník na nábřeží Obránců míru od mostu, podél restaurace Zvonice na Malé náměstí. Nově je povrch vydlážděn žulovými dlažebními kostkami, které nahradily předchozí, již nevyhovující, asfaltový povrch, jež byl již značně rozpraskaný a nekomfortní pro chodce. Obnova povrchu byla realizována ve spolupráci s firmou TFnet s.r.o., která při rozšiřování své infrastruktury zainvestovala pokládku dlažebních kostek v uvedeném chodníku, za což jí patří poděkování. Celá akce tak přinesla důkaz o možné spolupráci města s místními podnikateli. Druhou akcí byla výměna povrchu na části chodníku ve Štefánikově ulici podél silnice I/10, přibližně od hotelu Veselý k autobusové zastávce Olšiny. Stávající, již nevyhovující, povrchy byly nahrazeny zámkovou dlažbou, přičemž celá akce byla realizována technickými službami, které budou o chodníky následně pečovat. Město by v následujícím roce pokračovalo chodníkem i na straně podél hasičské zbrojnice k bývalému hotelu Starý mlýn. Zároveň jsou připravovány projekty, které umožní parkování před hotelem Veselý a okolo bývalé šroubárny. Poté budou dokončeny i zbývající povrchy chodníků.

Věříme, že se Vám bude po nových chodnících chodit lépe než doposud a zpříjemní Vám pohyb po městě!

 

 

Mgr. František Lufinka, starosta

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta