Oprava cesty "Hranicemi" a snaha o obnovu aleje

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Oprava cesty "Hranicemi" a snaha o obnovu aleje
26.08.2016
Během tohoto týdne Město započalo intenzivní práce na zvelebení cesty „Hranicemi“ směrem k osadě Smrčí.

Tato cesta je hojně využívána nejen místními ke krátkým vycházkám, ale i pěšími turisty, jelikož se jedná o modře značenou turistickou trasu - spojnici Železného Brodu s hranicemi Českého ráje.

Podél komunikace byly vytvořeny odtokové struhy a obnoveny zanesené kanály, což by mělo zamezit vymílání povrchu při dešťových srážkách. Povrch komunikace bude postupně zpevněn asfaltovým recyklátem, který Město získalo z frézování při opravě silnic. V blízkosti cesty byly vykáceny náletové dřeviny, přičemž v kácení těch více vzrostlých se bude dále pokračovat. Díky úbytku nevzhledných stromů se procházejícím otevřel krásný výhled na město a údolí řeky Jizery a v této souvislosti se plánuje umístit zde i malé posezení.

V návaznosti na studii tohoto místa jsme od pamětníků získali zajímavé informace, které se však bohužel nepodařilo doložit v písemných pramenech. Tento úsek cesty je již jednou z mála dochovaných původních stezek do města. Na začátku 20. století členové místního zahrádkářského spolku vysadili podél cesty třešňovou alej. Postupně bohužel celá alej strádala, neprobíhala žádná větší péče a k jejímu zániku přispělo i budování technické infrastruktury (telekomunikační kabely). Alej tak cca v 80. letech 20. století zanikla a dnes jsou znatelné pouze jednotlivé soliterní kusy. Alej byla významným a zajímavým krajinným prvkem, jelikož, dle informací pamětníků, byl každý strom jiné odrůdy třešní. Od doby kdy zanikla, docházelo k zarůstání aleje, objevovaly se černé skládky a místo se stalo nevzhledným koutem. Cílem Města je alej obnovit - vysázet 25 ks třešní různých odrůd stáří cca 4 - 5 let, aby stromy byly dominantou již od počátku po výsadbě.

Rádi bychom poděkovali panu Josefu Kurfiřtovi za ochotu a cenné informace týkající se této lokality. Vás, vážení spoluobčané, prosíme o další spolupráci, jelikož je naší snahou získat o zaniklé aleji co nejvíce informací - zejména dobové fotografie. Pokud byste nám mohli poskytnout jakékoliv informace, obraťte se na pí. I. Polejovou, tel. 483 333 944, email:

 

Mgr. František Lufinka, starosta

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta