Odpady – upozornění pro občany

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Odpady – upozornění pro občany
19.10.2015

Ve sběrném dvoře se od poplatníků do systému odpadového hospodářství města odebírají objemné komunální odpady v množství maximálně 50 kg na poplatníka a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku. Dále se od poplatníků zdarma odebírají objemné komunální odpady, katalogové číslo 200307 2 x ročně v předem stanovených termínech bez ohledu na množství. Termíny budou stanoveny na jaře a na podzim. Podzimní termín je stanoven na pátek 6. 11. a sobotu 7. 11. 2015. V pátek je pracovní doba 9.00 až 16.00 hodin, v sobotu 9.00 až 12.00 hodin. Jiné druhy odpadů budou i v tomto období zpoplatněny dle platného ceníku. Odebírání odpadů zdarma bude jen od poplatníků (fyzických osob) zapojených do systému odpadového hospodářství v Železném Brodě. Občané jiných obcí, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání vše zaplatí dle platného ceníku. Z důvodu zákonem nařízené provozní evidence bude veškerý odpad evidován nejen co do množství, ale i s adresou osoby, která ho dovezla. Proto žádáme občany o trpělivost při vyřizování administrativních záležitostí, pokud najednou se dostaví více lidí.

 

 

Odpadové hospodářství Města Železný Brod