Odkrýváme historii

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Odkrýváme historii
27.03.2017
Pod kostelem byla objevena původní kamenná dlažba.

Počátkem jara proběhla u kostela sv. Jakuba Většího zajímavá akce. Z historických pramenů se pracovníci úřadu domnívali, že by se zde mohla nacházet zachovalá část bývalé cesty okolo zvonice, která se používala, než se vybudovala silnice podél řeky. Za pomoci krumpáčů a lopat byla během několika dnů odkryta zemina, pod kterou se ukrývala stará dlažba z nepravidelných kamenů. Práce prováděly Technické služby města Železný Brod ve spolupráci s veřejně prospěšnými pracovníky. V současné době město řeší s orgány památkové péče jak dále postupovat, přičemž je snahou, v návaznosti na tyto průzkumné práce, cestu dokončit a obnovit původní historický ráz v této lokalitě.

Mgr. František Lufinka, starosta