Obnova povrchů Malého náměstí - I. etapa

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Obnova povrchů Malého náměstí - I. etapa
02.03.2016
Město odstartovalo I. etapu obnovy Malého náměstí.

Na Malém náměstí byly zahájeny přípravné práce k následnému dláždění prostoru "parkoviště" pod kostelem. V rámci přípravných prací byly vykopány sondy, kterými se zjišťuje uložení inženýrských sítí. V následujících dnech budou probíhat hlavní zemní práce a plocha pod zvonicí bude vydlážděna žulovými kostkami o rozměrech 15x15 cm v řádkové dlažbě. Stejným způsobem bude opraven i povrch protilehlého chodníku. Pokud tomu fyzický stav stávající dlažby dovolí, bude po očištění znovu použita a doplní se dlažbou, která byla odstraněna z komunikací ve městě při jiných stavebních akcích.

Stavbu provádí společnost Technické služby města Železný Brod (kontakt p. Havlíček - tel. 602 112 063). Akce probíhá pod dohledem orgánů památkové péče a v souladu s pokyny vodosprávních orgánů tak, aby vše odpovídalo daným protipovodňovým opatřením.

Předpokládaný termín dokončení stavby je naplánován na konec měsíce dubna 2016 - jarmark tedy nenaruší. Další etapy oprav povrchů budou následovat po výměně vodovodního řadu.

 

Mgr. František Lufinka, starosta města

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města