Objemné komunální odpady

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Objemné komunální odpady
11.10.2016
Blíží se podzimní termín odběru objemného komunálního odpadu.

Ve sběrném dvoře se od poplatníků do systému odpadového hospodářství města odebírají objemné komunální odpady v množství maximálně 50 kg na poplatníka a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku. Dále se od poplatníků zdarma 2× ročně odebírají objemné komunální odpady (katalogové číslo 200307) v předem stanovených termínech bez ohledu na množství. Termíny jsou stanoveny na jaře a na podzim.

Podzimní termín je stanoven na pátek 14. 10. a sobotu 15. 10. 2016. V pátek je pracovní doba 9–18 hodin, v sobotu 9–12 hodin. Jiné druhy odpadů budou i v tomto období zpoplatněny dle platného ceníku. Odebírání odpadů zdarma bude jen od poplatníků (fyzických osob) zapojených do systému odpadového hospodářství v Železném Brodě.

Občané jiných obcí, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání vše zaplatí dle platného ceníku. Z důvodu zákonem nařízené provozní evidence bude veškerý odpad evidován nejen co do množství, ale i s adresou osoby, která ho dovezla. Proto žádáme občany o trpělivost při vyřizování administrativních záležitostí, pokud se najednou dostaví více lidí.

 

Miloš Pala, vedoucí odboru životního prostředí