Nové kontejnerové stání v ulici Vaněčkova

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Nové kontejnerové stání v ulici Vaněčkova
17.05.2017
V nejbližších dnech bude zahájena úprava prostranství pro kontejnery na tříděný odpad ve Vaněčkově ulici (za obchodním centrem).

Plocha bude zpevněna zámkovou dlažbou, stěny budou dřevěné, v podobném duchu, jako jsou přístřešky na směsný odpad na tomto sídlišti. Jelikož vybudování kontejnerového stání bude vyžadovat dobu max. 3 týdnů, budou kontejnery po tuto dobu přesunuty na opačnou stranu ulice. Věříme, že Vám toto omezení vynahradí příjemnější pohled na nové kontejnerové stání.

 

Mgr. Martin Řehák

odbor územního plánování a regionálního rozvoje