Nová parkovací plocha pro kontejnery na tříděný odpad

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Nová parkovací plocha pro kontejnery na tříděný odpad
16.06.2017
V nedávné době Město Železný Brod objednalo vybudování parkovací plochy pro kontejnery na tříděný odpad ve Vaněčkově ulici.

Plocha stavby o velikosti 13x4 m je zhotovena ze zámkové dlažby, po obvodu jsou osazeny nosné dřevěné sloupky, na které je připevněno zákrytové bednění z fošen, výška zástěny je přibližně 1,6 m. Celkově za stavbu Město zaplatilo z vlastních zdrojů 65 tis. Kč. Realizátor: Technické služby města Železný Brod. Věříme, že výsledné řešení lahodí vašemu oku a že nadále budete svědomitě třídit odpad.  

 

Mgr. František Lufinka, starosta města

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města