Nová autobusová zastávka

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Nová autobusová zastávka
29.11.2016
Minulý týden byla dokončena výstavba zastávky u Základní školy Pelechovská.

 

Cílem této práce je zvýšení bezpečnosti cestujících na zastávce linkové autobusové dopravy. Dokumentace byla zpracována na základě připomínek zastupitelů a občanů města Železný Brod a jejich poznatků se zimní údržbou a obslužností v době nepohody.


Vzhledem k tomu, že se jedná o zastávku používanou vesměs dětmi jedoucími ze školy, která zároveň leží v těsné blízkosti hlavní komunikace, bylo zde navrženo nástupiště v délce 12,0 m podél komunikace a u něho zřízen přístřešek pro ukrytí dětí před nepohodou. V opačném směru se stavba přístřešku jeví jako zbytečná, neboť většina cestujících (hlavně dětí) zde z autobusu pouze vystupuje a okamžitě odchází ke škole.


Před nástupištěm je směrem k přístupové komunikaci a ústí podchodu umístěna výstupní rampa, která umožní imobilním osobám bezbariérový vstup a vjezd na nástupiště. Výška nástupní hrany je v souladu s vyhláškou 398//2009 Sb. příloha 2. cl. 3. 1. 200 mm. Plocha zastávky bude označena vodorovnou DZ V 11a v minimální šíři zastávkového pruhu. Na jaře příštího roku ještě proběhnou drobné terénní úpravy a zahradnické práce, které zušlechtí okolí stavby. Cena díla 110 tis. Kč (vč. DPH).

 

Mgr. František Lufinka, starosta

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta