NÁVŠTĚVA PREZIDENTA REPUBLIKY

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > NÁVŠTĚVA PREZIDENTA REPUBLIKY
11.05.2017
Ve středu 10. května 2017 navštívil v rámci své cesty po Libereckém kraji Železný Brod prezident Miloš Zeman.

Pan prezident přijel na náměstí 3. května v odpoledních hodinách. Před budovou radnice byl uvítán starostou města Františkem Lufinkou a spolu dále pokračovali do obřadní síně, kde se konalo krátké posezení se zastupiteli a dalšími osobnostmi našeho města. V 16:40 hodin začala na zaplněném náměstí veřejná beseda. Děkujeme občanům, že přišli vyjádřit svůj názor, ať už byl jakýkoliv. Otázky na pana prezidenta byly různorodé, nejčastěji se týkaly tématu budoucnosti sklářského průmyslu v regionu, přičemž i sám Miloš Zeman ve svém úvodním proslovu vyjádřil zájem o tuto problematiku. Beseda byla zakončena dekorováním praporu města a podepsáním pamětní knihy. František Lufinka věnoval za Železný Brod prezidentovi symbolický dar – jak jinak než sklářský výrobek. Byla jím překrásná hutní figurka z dílny Zdeňka Sochora vyobrazující prezidenta samotného. Dle slov starosty města věříme, že si ji pan prezident vystaví na svém pracovním stole a bude mu připomínat návštěvu Železného Brodu. 

 

Za kancelář starosty

Ing. Jitka Kolová